item2
item2
HOME AANMELDEN ORKEST PROGRAMMA FONDSEN & SPONSOREN VRIENDEN ANBI MEDIA LINKS CONTACT
item7a
Login
Home Vrienden van Amikejo | Amikejo
Bookmark and Share

'André Rieu Aanmoedigingsprijs’

Gedurende het '5YEARS' concert van Amikejo in het MECC werd op 26 april 2015 voor de eerste maal de 'André Rieu Aanmoedigingsprijs’ uitgereikt in een goed gevuld Auditorium II te Maastricht.

De stichting LJSO Amikejo is zeer verheugd over het feit dat de heer André Rieu zich zo betrokken voelt bij jong talent in de Euregio en dit jeugdorkest. Naast het uniek verbinden van zijn naam zal de André Rieu Productions B.V. dit orkest op zo veel mogelijk manieren ondersteunen en faciliteren. Het is de eerste keer dat André Rieu zich heeft verbonden aan een prijs.

Deze prijs zal om de twee jaar uitgereikt worden aan euregionale muziektalenten in de categorie strijkinstrumenten en blaas/slagwerk instrumenten. In de jury hebben zitting genomen Mark Prils (dirigent Amikejo), Ruud Merx en Frank Steijns (beiden Johann Strauss Orkest) en Tom Berghmans (bestuurslid Stichting LJSO).

In de categorie blaas/slagwerk instrument ging de eerste 'André Rieu Aanmoedigingsprijs’ naar Samuel Agustín Aguirre Guerra, die afkomstig is uit Colombia en hobo speelt en in de categorie strijkinstrumenten ging de prijs naar Thibaut Maesen uit Zutendaal (België) die de cello speelt.

De winnaars ontvingen naast een officiële oorkonde een geldbedrag van €350,- dat zij dienen te besteden ter ontwikkeling van hun muziektalent. De winnaar(s) mag zich noemen: ‘Crossing Border Music Talent 2015’. Deze prijzen worden ter beschikking gesteld door 'de Vrienden van Amikejo'.

De aanmoedigingsprijs is een muziekprijs die wordt uitgereikt aan een aanstormend talent met een grensoverschrijdend karakter. Er worden twee talenten geselecteerd. Een talent uit de strijkersgroep en een talent uit blazers- en slagwerkgroep.

Criteria
De criteria omvatten vier disciplines:
- gedrevenheid en enthousiasme
- talent voor specifieke instrument
- ambassadeur voor het grensoverschrijdend denken
- in de leeftijd van 10 tot en met 23 jaar.

Kandidaten
Muzikanten uit het jeugdsymfonieorkest Amikejo die minimaal een compleet voor- en najaarsproject hebben mee gemusiceerd.

Vrienden worden?

Wilt U vriend worden van dit orkest dan kan dit door U aan te melden via onderstaande link.
De Stichting Vrienden van het orkest werft donateurs onder particulieren en bedrijven. Met de bijdragen van deze Vrienden worden individuele minder draagkrachtig orkestleden gesteund. Daarnaast steunen de Vrienden het orkest bij de aanschaf of reparatie van instrumenten en incidenteel bij bijzondere projecten.
De minimale bijdrage is € 25,-- en men ontvangt daarvoor een vrijkaart naar keuze in het betreffende concertjaar. Ook wordt men opgenomen in de mailinglist van de nieuwsbrief.

Aanmelden kan via het e-mailadres onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats:

vrienden(_AT_)ljso.nl

Contactpersoon LJSO: Dymphy Kiggen

 

De betekenis van Amikejo
Amikejo staat in Esperanto voor "plaats van grote vriendschap" en de naam is nauw gelieerd aan onze streek. 

Dat zit zo:
Het gebiedje te Zuiden van Vaals rond Kelmis (La Calamine) en Moresnet is gedurende meer dan een eeuw (van 1816 tot 1919) een onafhankelijk ministaatje geweest, genaamd Neutraal Moresnet. In 1908 werd er besloten tot de oprichting van de Esperantovrijstaat Amikejo, waar de arts Wilhelm Molly geestdriftig voor geijverd had. De jonge staat was echter geen lang leven beschoren. Na de eerste wereldoorlog was het vrijwel direct gedaan met het staatje. Toch had het wel al een eigen vlag (zwart, wit, blauw) en zelfs een eigen volkslied. Meer informatie is te vinden op de site www.moresnet.nl .

Dit verhaal past prachtig bij het idee achter ons orkest, de vriendschappelijke samenwerking van de drie landen Nederland, België en Duitsland. En dat juist in onze streek zo'n experiment heeft plaatsgevonden maakt het extra toepasselijk. 

Esperanto is een door Lejzer Zamenhof ontworpen, eenvoudig te leren, politiek neutrale, internationale taal (kunsttaal).
 

 


 

Nederlands | English | Deutsch
HOME HOME AANMELDEN AANMELDEN ORKEST ORKEST PROGRAMMA PROGRAMMA FONDSEN & SPONSOREN FONDSEN & SPONSOREN ANBI ANBI MEDIA MEDIA LINKS LINKS CONTACT CONTACT VRIENDEN item7b item7a