item2
item2
HOME AANMELDEN ORKEST PROGRAMMA FONDSEN & SPONSOREN VRIENDEN ANBI MEDIA LINKS CONTACT
Bookmark and Share
Login
Home ANBI

Vrienden van Amikejo


Fiscaalnummer: 823028458
 

Jeugdorkest Amikejo is aangewezen als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De status van culturele ANBI geeft een schenker de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Geefwet.


Amikejo staat bij de belastingdienst geregistreerd onder de naam Stichting Limburgs Jeugd Symfonie Orkest (LJSO).

Bestuur:

Voorzitter
Jan Martens

Secretaris (Vice-Voorzitter)
Tom Berghmans
M: 06-20377080
E-mail: info [at] ljso.nl

Penningmeester
Luc Wijnant

Bestuurslid (Programmering)
Frank Steijns

Bestuurslid (PR & Marketing)
Vacant

Bestuurslid (Vrienden van Amikejo/Fondsenwerving)
Vacant

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging of kostenvergoeding. De stichting LJSO onderschrijft de Governance Code Cultuur.

De controle van onze financiële administratie en de opstelling van definitieve jaarrekening wordt gedaan door de penningmeester en gecontroleerd door de kascommissie. Deze bestaat uit minimaal twee bestuursleden. De jaarrekening 2015 is voor accoord bevonden en gedeponeerd.

Agenda

Het bestuur van de stichting vergadert maandelijks op de tweede woensdag. Vergadering conform agenda en notulen worden geaccordeerd door het bestuur.  

 


 

HOME HOME AANMELDEN AANMELDEN ORKEST ORKEST PROGRAMMA PROGRAMMA FONDSEN & SPONSOREN FONDSEN & SPONSOREN VRIENDEN VRIENDEN MEDIA MEDIA LINKS LINKS CONTACT CONTACT